IMOBILAJZER

Uređaj za elektromehaničku blokadu motora.

Imobilajzer (immobiliser) je uređaj za elektromehaničku blokadu motora. Sistem se sastoji od radio predajnika u vidu skrivene antene i taga u vidu male pločice koja se nalazi kod vozača. Kada vozač prevuče tag preko mesta na kome se nalazi predajnik uspostavlja se strujno kolo i automobil je moguće startovati.

Sistem je potpuno skriven, jer se predajnik postavlja u unutrašnjost automobila, na način koji onemogućava da se spolja vidi gde je vlasnik privukao tag. Reč je o izuzetno pouzdanom i diskretnom rešenju za dodatno obezbeđenje automobila.

Cena sistema je od 100 do 180€, zavisno od proizvođača.

POSTAVITE PITANJE POZOVITE NAS