AUTO ALARMI

Osnovni i najčešći vid zaštite automobila.

Auto alarmi

Auto alarmi značajno doprinose smanjenju rizika od krađe automobila. Istraživanja osiguravajućih kuća pokazuju da ugradanja dodatnog alarma smanjuje rizik od krađe za 40% i preko 50% za nove automobile. Osim zaštite od krađe, auto alarmi štite i od razbijanja prozora radi krađe dragocenosti, zatim od krađe felni ili akumulatora, kao i od vandalizovanja automobila. Alarm može biti od velike pomoći i u drugim situacijama, poput obaveštavanja vlasnika ako je automobil ogreban na parkingu ili prilikom traženja automobila na velikim parkinzima, u slučaju da alarm poseduje GPS modul.

Svi tipovi alarma koriste se zajedno sa fabričkim alarmom. Savremeni automobili opremljeni su sa preko 50 elektronskih sistema koji međusobno komuniciraju putem CAN busa, što omogućava aftermarket alarmima da se integrišu u sistem i pruže mnoge opcije vlasnicima. Osim univerzalnog protokola za komunikaciju sa sistemima u automobilu, prednost modernih alarma je i njihovo individualno programiranje, putem interfejsa koji ih povezuje sa računarom, tako da vlasnik može podesiti alarm do najsitnijih detalja, uključujući prag i način reakcije, obaveštavanje, praćenje i načine potpune ili delimične deaktivacije.

Najnovije tehnologije, povoljna cena

Nove generacije alarma koriste rolling code, koji sprečava daljinsko kopiranje koda za otključavnje. Jedan od trendova je odustajanje od alarma koji se previše lako okidaju i koriste samo zvučna upozorenja, već se prelazi alarme koji obaveštavaju vlasnika i blokiraju motor, uz ograničena zvučna upozorenja. Napredni modeli alarma dolaze u kompletu sa dodatnim radarskim senzorima i šok senzorima, što omogućava alarmu da detektuje bilo kakve promene na automobilu, uključujući pomeranje automobila, pokušaj skidnja točkova ili otvaranja haube, kao i pokušaj obijanja brave. Cena alarma sa dodatnim senzorima je nešto viša, međutim senzori mogu biti od velike koristi u praksi, posebno ako parkirate automobil u garažama, gde su slučajna oštećenja česta.

Prodaja alarma obavlja se direktno, putem sajta i u maloprodaji, a moguće je naručiti i posebne alarme, koji više odgovaraju određenim tipovima automobila. Naši majstori mogu ugraditi bilo koji alarm u vaš automobil, uz podršku u svim redovnim i vandrednim situacijama. Cena auto alarma varira od proizvođača do proizvođača, pri čemu je pad cena jedan od opštih trendova, dok je cena ugradnje uračunata u cenu alarma.


Zaštitne funkcije alarma -Zaštita od skidanja koda (plivajući kod) Svaki put kada se pritisne daljinski odašiljač, nasumice ce prenositi različit kod. To sprečava deaktiviranje alarmnog sistema, koji kopira kod i ponovo emituje taj isti kod.

- Dekoder prepoznavanjaSigurnosni sistem dešifruje kod uređaja za prepoznavanje, što eliminiše rizik kopiranja daljinskog transmiterskog koda.

- Programabilni daljinski upravljač Daljinski upravljač može biti posebno programiran za alarmni sistem bez otkrivanja transmiter koda. Na taj način sigurnost se održava sve vreme.

- Imobilizacija startera Kada se aktivira sistem, strujno kolo startera motora se imobiliše kako bi se sprečilo žično prespajanje.

- Zaštita vrata, zadnjih vrata, prtljažnika i haube Alarm se trenutno aktivira ako se otvore vrata automobila, prtljažnik ili hauba.

- Tekuće praćenje napona Alarm nadzire elektronski sistem vozila. Ako se pojavi neočekivana fluktucija napona alarm se aktivira.

- Dvostepeni šok senzor Alarm će emitovati pet kratkih, oštrih signala kao upozorenje da je registrovan dodir sa automobilom. Ako se registruje još jedan dodir tokom narednih 25 sekundi alarm će aktivirati sirenu.

Funkcije dajinskog upravljača- Daljinsko aktiviranje i deaktiviranje U setu su dve daljinske komande otporne na vodu. One aktiviraju i deaktiviraju sistem i kontrolišu specifične korisničke opcije.

- Samootključavanje vozačevih vrata Priskom na taster za deaktiviranje najpre se otključavaju vozačeva vrata, a potom na drugi pritisak tastera i ostala vrata (opcija)

- Panic taster Alarm može da se aktivira putem posebnog daljinskog odašiljača u slučaju iznenadnih, nepredviđenih situacija.

Automatske funkcije alarma- Automatsko aktiviranje Alarm će se automatski aktivirati (20 sekundi nakon poslednjeg zatvaranja vrata) bez korišćenja daljinskog upravljača.

- Ponovno aktiviranje Alarm će se automatski reaktivirati 60 sekundi nakon što je sistem daljinskim uređajem deaktiviran, tako da se nijedna vrata ne mogu otvoriti.

- Izlaz za centralno zaključavanje svih vrata Kada se uspostavi veza sa postojećim sistemom za zaključavanje vozila ključem, sva vrata će se automatski zabraviti na aktiviranje daljinskim uređajem, i automatski odbraviti na daljinsko deaktiviranje.

Signalizacija i izveštavanje- Izveštavanje Prilikom otključavanja, vlasnik se obaveštava da li je između zaključavanja i otključavanja aktivirana neka zona alarma, da li je alarm bio deaktiviran ili startovan.

- Gignal za grešku U slučaju greške alarm će se oglasiti pet sekundi nakon aktiviranja daljinskog, putem serije kratkih zvučnih signala.

- Izolacija zone greške Ako je detektovana greška, alarm će automatski izolovati sektor u kome je prijavljena greška.

- Izolacija zone aktiviranja Ako se određeni sektor aktivirao više od tri puta, sistem će izolovati taj sektor.

- Led dioda za upozorenje Deluje kao vizuelno odvraćanje i obezbeđuje statusne podatke vlasniku o bilo kom aktiviranom sektoru u alarmnom sistemu.

- Izveštaj o aktiviranjuLed dioda upozorenja će ubrzano blinkovati ako je alarm aktiviran.

- Istorija alarma Alarm može da se programira da izveštava o 15 poslednjih aktivacionih sektora.

- Kratki oštri zvuci za aktiviranje i deaktiviranje Alarm daje razgovetne kratke i oštre zvuke kada je aktiviran, odnosno deaktiviran, jedan takav oštar zvuk naznačava da je sistem aktiviran. Tri razgovetna kratka, oštra zvuka označavaju da je sistem deaktiviran.

- Spoljašnje osvetljenjeNakon deaktiviranja alarma daljnskim upravljačem svetlosni indikatori opasnosti ostaće 30 sekundi u stanju ON, kao i sve dok su vrata otvorena ili je paljenje na ON.

- Bljeskanje indikatora Alarm aktivira svetla vozila (koja pokazuju opasnost) kada je sistem aktiviran, deaktiviran ili pokrenut.

Opcije za deaktivaciju- Izborni senzorski aktivacioni ulaz Kada se alarm aktivira dopušta se senzorima da reaguju samo na one radnje koje se selektivno odrede.

- Privremeno deaktiviranje Šok/ultrazvučni senzor može biti privremeno onemogućen.

- Intervencija vlasnika Alarmne funkcije mogu u potpunosti da se deaktiviraju preko visoko osigurnog ključa sirene ili ključa za paljenje vozila (zavisno od modela).

- Ponovno sigurnosno podešavanje Ako su izgubljeni daljinski uređaji, korišćenjem posebne procedure sistem može biti deaktiviran korišćenjem ključa vozila.

CENE ALARMNIH SISTEMA (SA UGRADNJOM) 20% POPUSTA

 • Milenijum-M3ch + zaštićena frekvencija
  AKCIJSKA CENA
  Centralna brava po jednim vratima
  25€
 • Cobra na fabrički daljinski can-bus model 4610
  AKCIJSKA CENA
  Automatsko uključivanje svetala
  40€
 • Cobra na fabrički daljinski can-bus
  model 4615
  250€
  Skriveni prekrivač
  50€
 • Cobra na fabrički dalj. sa karticom G-368
  270€
  Izmeštanje ODB konektora
  50€
 • Cobra na fabrički daljinski can-bus model 4615 sa
  dojavom na dva broja
  300€
  Elektronsko podizanje stakala
  25€
 • Senzor nagiba (nivelacioni senzor) sa ugradnjom
  50€
 • Meta alarm na fabrički daljinski model EASYCAN
  250€
  Dojava za alarm na 2 telefonska broja
  100€
 • Titan na fabrički daljinski - model
  AKCIJSKA CENA
  Ugradnja Parkmatic parking senzora (prednjih i zadnjih)
  100€
 • Titan na fabrički daljinski - model sa dojavom na dva telefonska broja i satelitskim praćenjem - model DS-512
  350€
  Ugradnja Parkmatic parking senzora (prednjih i zadnjih)
  100€
 • NOVO NAJPOVOLJNIJE SATELITSKO PRAĆENJE - FM-1110
  100€
  (praćenje automobila bez mesečne pretplate preko svog mobilnog telefona)
  *Cene su u dinarskoj protivvrednosti eura po srednjem kursu NBS
  *Za sve proizvode i usluge garancija je 2 god.

NAJPOVOLJNIJE!

SATELITSKO PRAĆENJE – FM-1110

(praćenje automobila bez mesečne pretplate preko svog mobilnog telefona)

100€

*Cene su u dinarskoj protivvrednosti eura po srednjem kursu NBS *Za sve proizvode i usluge garancija je 2 god.

Zaštita od skidanja koda (plivajući kod)Svaki put kada se pritisne daljinski odašiljac nasumice ce prenositi različit kod. To sprečava deaktiviranje alarmnog sistema, koji kopira kod i ponovo emituje taj isti kod.

Dekoder prepoznavanjaSigurnosni sistem se dešifruje od uređaja za prepoznavanje, koji eliminiše rizik kopiranja daljinskog transmiterskog koda.

Programibilni daljinacDaljinac može biti posebno programiran za alarmni sistem bez otkrivanja transmiter koda. Na ovaj način igurnost se održava sve vreme.

Daljinsko aktiviranje i deaktiviranjeSvaki Vision auto alarm u setu ima dve daljinske komande otporne na vodu. Oni aktiviraju i deaktiviraju sistem i kontrolišu specifične korisničke opcije.

POSTAVITE PITANJE POZOVITE NAS