oskar_2001Oskar za najbolju mehaničku zaštitu za 2001. god.


Oskar za najbolju mehaničku zaštitu za 2002. god.


Oskar za najbolju mehaničku zaštitu za 2003. god.

oskar_2004
Oskar za najbolju mehaničku zaštitu za 2004. god.

oskar_2006
Oskar za najbolju mehaničku zaštitu za 2006. god.

oskar_2007
Oskar za najbolju mehaničku zaštitu za 2007. god.

oskar_2008
Oskar za najbolju mehaničku zaštitu za 2008. god.

diploma_oskar_2004
Diploma uz Oskar za najbolju mehaničku zaštitu za 2004. god.

diploma_oskar_2006
Diploma uz Oskar za najbolju mehaničku zaštitu za 2006. god.

diploma_oskar_2008
Diploma uz Oskar za najbolju mehaničku zaštitu za 2008. god.

povelja_prof_mika_borisavljevic_2003
Povelja prof. Mika Borisavljević za 2003. god.

povelja_prof_mika_borisavljevic_2002
Povelja prof. Mika Borisavljević za 2002. god.

diploma_arhimed_2003
Diploma uz zlatnu medalju Arhimed za 2003. god.

diploma_arhimed_2004
Diploma uz zlatnu medalju Arhimed za 2004.god.

medaljon_arhimed
Zlatna medalju Arhimed za 2003. god.

medaljon_arhimed
Zlatna medalja Arhimed – Moskva 2004. god.

nagrada1
Medalja

medalja_brisel
Zlatna medalja EUREKA – Brisel 2004. god.

medaljon_mihailo_pupin_1

Zlatna medalja Mihajlo Pupin za proizvod. Srebrna medalja Mihajlo Pupin za tehničko stvaralaštvo 2003 god.

nagrada2
Pehar

nagrada3
Medalja