Auto alarmi predstavljaju osnovni i najčešći vid zaštite automobila. U kombinaciji sa mehaničkom zaštitom i izmeštanjem OBD-konektora prestvljaju nerešivu prepreku za kradljivce automobila.

Ugradnjom ovog sistema, vozilo obezbeđujemo dodatnom blokadom paljenja motora, detekcijom provale u kabinu, otvaranja haube i gepeka i sirenom.

Iz mora auto alarma sa tržišta, za Vas smo izabrali nekolicinu, kvalitetnih, pouzdanih, sa najboljim odnosom cene i kvaliteta: COBRA, DIGITAL SYSTEMS MAXSHIELD i VISION.

20 godina iskustva ugradnje i montaže još jedan razlog da nas posetite!

CENE ALARMNIH SISTEMA (SA UGRADNJOM) 20% popusta

Milenijum-M3ch + zaštićena frekvencija   AKCIJSKA CENA Centralna brava po jednim vratima 25€
Cobra na fabrički daljinski can-bus model 4610 AKCIJSKA CENA Automatsko uključivanje svetala 40€
Cobra na fabrički daljinski can-bus model 4615 250€ Skriveni prekidač  40€
Cobra na fabrički dalj. sa karticom G-368 270€ Izmeštanje OBD konektora 50€
Cobra na fabrički daljinski can-bus  model 4615 sa dojavom na dva telefonska broja
300€ Elektronsko podizanje stakala 90€
Meta alarm na fabrički daljinski model EASYCAN
250€ Dojava za alarm na 2 telefonska broja  100€
Titan na fabrički daljinski – model   DS-410 AKCIJSKA CENA Ugradnja Parkmatic parking senzora (prednjih i zadnjih)  210€
Titan na fabrički daljinski can-bus model sa dojavom na dva telefonska broja i sateletskim praćenjem – model DS-512 350€
NOVO! NAJPOVOLJNIJE! NOVO! >>> SATELITSKO PRAĆENJE – FM-1110
100€
(praćenje automobila bez mesečne pretplate preko svog mobilnog telefona)
*Cene su u dinarskoj protivvrednosti eura po srednjem kursu NBS
*Za sve proizvode i usluge garancija je 2 god.

Zaštita od skidanja koda (plivajući kod)
Svaki put kada se pritisne daljinski odašiljač, nasumice ce prenositi različit kod. To sprečava deaktiviranje alarmnog sistema, koji kopira kod i ponovo emituje taj isti kod.
Dekoder prepoznavanja
Sigurnosni sistem se dešifruje od uređaja za prepoznavanje, koji eliminiše rizik kopiranja daljinskog transmiterskog koda.
Programibilni daljinac
Daljinac može biti posebno programiran za alarmni sistem bez otkrivanja transmiter koda. Na ovaj način sigurnost se održava sve vreme.
Daljinsko aktiviranje i deaktiviranje
Svaki Vision auto alarm u setu ima dve daljinske komande otporne na vodu. Oni aktiviraju i deaktiviraju sistem i kontrolišu specifične korisničke opcije.
Samootključavanje vozačevih vrata
Priskom na dugme za deaktiviranje najpre se otključavaju vozačeva vrata, a potom na drugi stisak dugmeta i sva druga vrata će se otključati-opcija
Panika
Alarm može da se aktivira preko daljinski kontrolisanog odašiljača u slučaju iznenadnih nepredviđenih situacija.
Automatsko aktiviranje
Alarm će se automatski aktivirati (20 sekundi nakon poslednjeg zatvaranje vrata) bez korišćenja daljinskog upravljača.
Ponovno aktiviranje
Alarm će se automatski reaktivirati 60 sekundi nakon što je sistem daljinskim uređajem deaktiviran, obezbeđujući da se nijedna vrata ne mogu otvoriti.
Kratki oštri zvuci za aktiviranje i deaktiviranje
Alarm daje razgovetne kratke i oštre zvuke kada je aktiviran, odnosno deaktiviran, jedan takav oštar zvuk naznačava da je sistem aktiviran. Tri razgovetna kratka, oštra zvuka označavaju da je sistem deaktiviran.
Spoljašnje osvetljenje
Nakon deaktiviranja alarma daljnskim upravljačem svetlosni indikatori opasnosti ostaće 30 sekundi u stanju ON ili dok su vrata otvorena ili paljenje je na ON.
Bljeskanje indikatora
Alarm aktivira svetla vozila (koja pokazuju opasnost) kada je sistem aktiviran, deaktiviran ili pokrenut.
Izlaz za centralno zaključavanje svih vrata
Kada se uspostavi veza sa postojećim sistemom za zaključavanje vozila ključem, sva vrata će se automatski zabraviti na aktiviranje daljinskim uređajem, i automatski odbraviti na daljinsko deaktiviranje.
Zaštita vrata
Alarm se trenutno aktivira ako se otvore vrata automobila.
Zaštita zadnjih vrata
Alarm se trenutno aktivira ako su otvorena zadnja vrata ili prtljažnik automobila.
Zaštita haube
Alarm će se trenutno aktivirati ako se otvori hauba automobila.
Tekuće praćenje (pad napona)
Alarm nadzire elektronski sistem vozila. Ako se javi neočekivani porast struje aktivira se alarm.
Dvostepeni šok senzor
Alarm će emitovati 5 brzih kratkih, oštrih signala kao upozorenje da je registrovan dodir sa automobilom. Ako se registruje još jedan dodir u 25 sekundi alarm će aktivirati sirenu, koja će raditi najačom mogućom jačinom zvuka.
Izborni senzorski aktivacioni ulaz
Kada se alarm aktivira dopušta se senzorima da reaguju samo na one radnje koje se selektivno odrede.
Imobilizacija startera
Kada se aktivira sistem, strujno kolo startera motora se imobilizira da se spreči žično prespajanje.
Potpuna dijagnoza
Ako bi se aktivirala neka zona alarma, bićete informisani o deaktiviranju i paljenju motora, kao i o tome koji deo je neovlašćeno diran.
Kratki oštri zvuci označavaju grešku
5 sekundi nakon aktiviranja daljinskog, alarm će emitovati serije kratkih zvučnih signala koji označavaju grešku. Reaguje na bilo koji neoznačen sektor sa greškama.
Izolacija zone greške
Ako se emituju zvuci koji označavaju grešku, alarm će automatski izolovati problematični sektor.
Izolacija zone aktiviranja
Ako bi sektor aktivirao alarm više od 3 puta sistem će izolovati sumnjivi sektor.
Led dioda upozorenja
Deluje kao vizuelno odvraćanje i obezbeđuje statusne podatke vlasniku o bilo kom aktiviranom sektoru u alarmskom sistemu.
Izveštaj o aktiviranju
Led dioda upozorenja će brže blinkovati nego što je to u normalnim situacijama ako se alarm aktivira.
Upozorenje aktivacijom
Led dioda će bljeskati brže nego normalno, ako se alarm aktivira.
Istorija alarma
Alarm može da se programira da izveštava o 15 poslednjih aktivacionih sektora.
Privremeno deaktiviranje
Šok / ultrasonični senzor može biti privremeno onemogućen od strane odašiljaca
Intervencija vlasnika
Alarmne funkcije mogu u potpunosti da se deaktiviraju preko visoko osigurnog ključa sirene ili ključa za paljenje vozila (zavisno od modela).
Ponovno sigurnosno podešavanje
Ako je slučaj takav da su izgubljeni daljinski uređaji, korišćenjem posebne procedure sistem može biti preko ključa vozila deaktiviran.